Kontrollid Euroopas ja Itaalias - toit

Anonim

võimsus

võimsus

Toiduga kindlustatus

Riskide tajumine ja toiduohutus: mida arvavad Euroopa tarbijad? Toiduohutuse tase Euroopas Toiduohutuse praegusest valgest raamatust Kontrollid Euroopas ja Itaalias „Ametliku kontrolli” enesekontroll Itaalias ametliku toidukontrollisüsteemi korraldamine Toidu lisaainete märgistamine EL-i heakskiidetud lisaained Taimekaitsevahendid (või pestitsiidid või pestitsiidid) Toitainete märgistamine Toitumisohutus Kodune toiduohutus
 • Riskide tajumine ja toiduohutus: mida arvavad Euroopa tarbijad?
 • Toiduohutuse tase Euroopas
 • Alates valgest raamatust toiduohutuse kohta tänapäevani
 • Kontrollid Euroopas ja Itaalias
 • Enesekontroll
 • "Ametlik kontroll"
 • Itaalias ametliku toidukontrollisüsteemi korraldamine
 • märgistamine
 • Toidu lisaained
 • EL-i poolt heaks kiidetud lisaained
 • Taimekaitsevahendid (või pestitsiidid või pestitsiidid)
 • Toitainete märgistamine
 • Toitumiskindlus
 • Toidu ohutus kodus

Kontrollid Euroopas ja Itaalias

Toiduhügieeni kontrolli all hoidmiseks on vastu võetud mitu seadust. Itaalias pärineb esimene tervishoiuseaduste konsolideeritud seadus aastast 1890 ja muid sätteid on järgitud aastate jooksul. Praegu nõuab toidusektori keerukus sama keerulist kontrollisüsteemi. Ametliku kontrolliga seotud tegevused on liidu liikmesriigid ühtlustatud uue ühenduse reguleeriva raamistikuga, mis näeb ette kõigi toiduainete tarneahela ettevõtjate vastutuse alates esmasest põllumajandustootmisest kuni lõpliku turustamiseni ja tarbijani, sealhulgas toitlustamise.

Üldine lähenemisviis hügieenikontrollile on muutunud. Kuni 1970. aastani hoolitsesid selle eest riiklikud tervishoiuasutused (arstid, ASL veterinaararstid, NAS). Hiljem (1990–2000) kehtestati enesekontrolli kaudu tootmisvastutuse põhimõte.

Esimene kogu ühenduse õigusraamistikku ümber kujundav õigusakt oli määrus (EÜ) 178/2002, millega kehtestatakse toiduseaduse üldised põhimõtted ja nõuded.

2004. aastal kehtestati uue Euroopa reguleeriva raamistikuga määruste kogum, mida nimetatakse hügieenipaketiks, mis tutvustab põhimõtet: toiduhügieeni ei kontrolli enam toidu kontrolli all hoidmine, vaid tootmisprotsess. Hügieenipakett sisaldab peamiselt 4 õigusakti:

 • määrus (EÜ) 852/2004 toiduainete hügieeni kohta;
 • Määrus (EÜ) 853/2004, milles sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad;
 • Määrus (EÜ) 854/2004, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametliku kontrolli korraldamise erieeskirjad;
 • Määrus (EÜ) 882/2004 ametlike kontrollide kohta sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomade tervise ja heaolu eeskirjade järgimise kontrollimiseks.

Hügieenipaketile on lisatud meetmeid, mis reguleerivad toiduainete tootmise üksikuid aspekte, näiteks määrus (EÜ) nr. 2073/2005 toiduainete suhtes kohaldatavate mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta.

Minge tagasi menüüsse