Parandav diagnoos - homöopaatia

Anonim

homöopaatia

homöopaatia

Homöopaatiline visiit

Parandusvahendi diagnoosimine Sümptomite jaht: ülekuulamise kunst Võrdlus
  • Parandusdiagnoos
  • Sümptomite jaht: ülekuulamise kunst
  • võrdlus

Parandusdiagnoos

Meditsiiniline läbivaatus ja sellele järgnev haiguse diagnoosimine on arsti jaoks hädavajalikud, et teha kindlaks terapeutiline tee. Homöopaatiline tervisekontroll, ehkki süstematiseerimise poolest identne klassikalise arstliku läbivaatusega, ei saa siiski jätta patsiendi analüüsimisel ja vaatlemisel avatumat ja empaatilisemat vaadet: sel juhul on tegemist pigem patsiendi kui haigusega, absoluutne peategelane. Homöopaatiline epistemoloogia lisab arstlikule läbivaatusele palju omapäraseid aspekte, mis vastavad homöopaatilise õpetuse põhiprintsiibile - sarnasuse põhimõttele: homöopaat otsib seejärel ravimit, mis vastab võimalikult suurele sarnasusele enamikule patsiendi esitatud sümptomitest, kui mitte üldse, jõutakse ravivahendi niinimetatud diagnoosimiseni, st homöopaatilisele ravimile, mis on patsiendi sümptomitele kõige lähemal (sarnases või sarnases tähenduses).

Homöopaadi jaoks on põhiline tähtsus haiguse põhjusel ja selle vallandanud keskkonnateguritel (patogeenne noxa), aga ka inimese reaktsioonivõime, sest ta lähtub eeldusest, et sama haigus võib areneda väga erinevatel viisidel ja erinevad isikud: triviaalse näite saamiseks teavad kõik, et gripp võib avalduda üksikisikute väga erineva intensiivsuse ja võimalike komplikatsioonidega, isegi kui selle põhjus - gripiviirus - on alati sama.

"Patsient on olemas, mitte haigus": see fraas tähendab sügavat ja hädavajalikku väärtust, humanistlikku ja mitte ainult tehnilist-instrumentaalset nägemust meditsiinist, sügavat austust patsiendi individuaalsuse vastu selle keerulises ja ainulaadses väljenduses. Hea arst (ja veelgi enam - homöopaat) ei tegele kunagi ainult haiguse põhjuse ega sümptomitega kui sellistega, vaid uurib alati, kuidas inimene end tervikuna tunneb ja väljendab, kuidas ta suhtleb keskkond ja maailm. Homöopaatilise õpetuse kohaselt omapärane lähenemisviis nähtude ja sümptomite vaatlusele (omamoodi "sümptomite jaht") kohustab koguma võimalikult palju andmeid, et viia need kokku homöopaatiliste ravimitega, mida sarnastena peetakse efektiivseks.

Minge tagasi menüüsse