Sarnasuse põhimõte - homöopaatia

Anonim

homöopaatia

homöopaatia

Homöopaatiline visiit

Parandusvahendi diagnoosimine Sümptomite jaht: ülekuulamise kunst Võrdlus
  • Parandusdiagnoos
  • Sümptomite jaht: ülekuulamise kunst
  • võrdlus

Sarnasuse põhimõte

See põhimõte väljendub kõige selgemalt Hahnemanni küsimuses. Hiinas tehtud eksperimendi järgselt järeleandmatult otsides kõige sobivamaid ravimeid morbiidsete seisundite raviks, kirjutas ta: "… kuidas saaks ravimid toota seda, mida nad haiguste korral teevad, kui mitte nende omaduste tõttu, mida nad peavad keha muutma? mehelt, kellel on kõik korras? […] Kui ma ei eksi, kordasin end pidevalt, see peab nii olema. Sest kuidas muidu oleks võimalik, et tertsine palavikul ja kvartanipalavikul, mis paranesin mõni nädal tagasi tänu ühe tilga või kahele cinchona kasutamisele, on sümptomid peaaegu identsed nendega, mida eile ja täna vaatasin minu peal, kui teha katset, kas ma võtsin vähehaaval ja kuigi mul oli hea tervis, neli draamat cinchonast? ”Sellele küsimusele vastatakse, et ravimid saavad ravida ainult haigusi, mis on sarnased nendega, mida neil on võime põhjustada terve mees.

Similia similibus curentur (sarnast koheldakse sarnasega), hipokraatilise mälu kuulutatud homöopaatia prints, ei esinda Hahnemanni jaoks a priori aksioomi, nagu see oli muistsete inimeste jaoks, vaid on pigem protsessil põhineva protsessi tulemus pidevas katsetamises ja tuleneb sellisena konkreetsest metoodikast ning eeldab oma spetsiifilist semantikat. Patoloogiliste sümptomite kogum, mis tervetel isikutel pärast teatud aine manustamist esile kutsutakse, kannab patogeneesi nimetust - termin, mis allopaatilises meditsiinikeeles osutab selle asemel mehhanismide komplektile, millest morbiidne protsess pärineb.

Hahnemanni sõnul tuleb ainult patogeneesi hoolika uurimisega valida saadud õiged abinõud: aine tõeliste meditsiiniliste omaduste avastamiseks tuleb keskenduda konkreetsele tehishaigusele, mida see üldiselt tervislikus organismis põhjustab, seejärel kohandada seda ühega patoloogiline seisund, sarnane sellele, mida soovite kõrvaldada. Sama väide kehtib Hahnemanni sõnul ka krooniliste haiguste puhul, mille kõrvaldamiseks on vaja otsida abinõusid, mis põhjustavad inimkeha tervisega võimalikult sarnase haiguse kui ravitav.

Hahnemann laadib edasise tähenduse ja keerukuse sarnasuse põhimõtte, töötades välja miasma kontseptsiooni või uuema definitsiooni kohaselt reaktiivse mudeli. Miasma osutab Hahnemannia mõistes subjekti eelsoodumusele haigestuda pigem ühel kui teisel viisil, tutvustades sellega meditsiinis uut ja revolutsioonilist elementi: individuaalset tundlikkust.

Lihtsustatult võiks öelda, et nii patogeneesi kui ka tõelise haiguse vaatlemisel pidi saksa arst võtma arvesse kahte tegurit: patognoomilisi sümptomeid, s.o objektiivseid, mis tulenevad haigusest endast, ja reaktiivseid sümptomeid, s.o isiklikke, mis need tulenevad patsiendi individuaalsest reaktsioonist. Seetõttu tuleb abinõu valimisel arvestada mitte ainult haigusega, vaid ka individuaalse reageerimisega.

Kahe põhielemendi, näiteks terve inimesega katsetamine ja miasma kontseptsiooni kasutuselevõtt (inimese geneetilise eelsoodumuse ennetav prognoosimine) võimaldab omandada a priori põhimõttena iidsete seas sündinud similia similibus curentur põhimõtte, Hahnemannian formuleeringus teaduslikku paikapidavust. Sel moel avatakse uus kontseptsioon ravimist ja haigusest, mida ei saa üldiselt liigitada kategooriatesse, kuna iga haiguse jaoks on palju erinevaid, "konkreetseid" olekuid. Just selle eripära tõttu ei tohi sarnasust kohaldada haiguse perekonna või liigi suhtes, vaid pigem üksikjuhtumi puhul koos selle iseärasustega ning tervetel isikutel katsetamine on ainus usaldusväärne juhend toime hindamiseks konkreetseid abinõusid ja rakendage neid sarnase haiguse korral.

Minge tagasi menüüsse